O Ochronce

„Ochronka” Niepubliczne Przedszkole w Pilźnie powstała  1935 roku.
Jest przedszkolem katolickim wychowującym w duchu bł. Edmunda Bojanowskiego, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Bł. E. Bojanowski znał wiele metod wychowawczych, ale dążył do opracowania własnej. W jego ochronkach zadania miały być inne aniżeli w znanych mu, podobnych zakładach. „Wychowanie polskiego dziecka wymagało rodzimych pierwiastków”. Ułożył więc własny plan wychowawczy dla ochronek w oparciu o „rozwój człowieka”.
Słusznie myślał, że człowiek za młodu najpierw się bawi, potem się uczy, potem pracuje do końca swoich dni, a na ostatek zdaje rachunek z całego swego życia. Według tego wzoru postanowił ułożyć plan dzienny oraz tygodniowy zajęć w ochronkach.

Według Niego najważniejszym celem wychowania jest: „Aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi…”

Tak sformułowany cel przez bł. Edmunda Bojanowskiego uwzględniał wszechstronny rozwój człowieka, zaś taki styl wychowania zawierał zarówno elementy boskie jak i ludzkie.

Swą koncepcją pedagogiczną wyprzedził dzisiejsze spojrzenie na człowieka i jego integralne wychowanie, pozostawiając nam wskazania, które są wciąż aktualne w pracy z dziećmi w XXI wieku.