Ogłoszenia

POMAGAMY CHOREJ WIKTORII” zbierając plastikowe nakrętki. Dzięki takiej oszczędności wspomagamy rodziców dziewczynki w zorganizowaniu długotrwałej rehabilitacji.

Trwa całoroczna akcja ZBIERANIA ZNACZKÓW POCZTOWYCH. Środki uzyskane ze sprzedaży znaczków kolekcjonerom, będą przeznaczone na pomoc misjom. Zajmują się tym zakonne zgromadzenia misyjne.

Podczas Wielkiego Postu 2020 roku wznawiamy adwentową akcję : „Jałmużna DLA DZIECI”. Zachęcamy do dzielenia się przyborami szkolnymi i artykułami papierniczymi. Kosz na dary będzie wystawiany w ochronce w każdy piątek.

Zapisy dzieci:

Dyrektor Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepublicznego Przedszkola w Pilźnie ogłasza nabór dzieci do Ochronki na rok 2020/21.

Wnioski o przyjęcie dzieci można nabywać w Ochronce od 2 do 20 marca 2020 r.

Wnioski należy składać do końca marca.

Lista przyjętych dzieci zostanie podana do wiadomości 10 kwietnia 2020 r.