Piosenki o bł. Edmundzie Bojanowskim

KAŻDA DOBRA DUSZA

1. Nie wystarczy wiele mówić o miłości
Nie wystarczy wiele mówić o dobroci
Nie wystarczy wiele czynić bez miłości
Trzeba życiem swoim świadczyć, że:

Ref: Każda dobra dusza jest jako ta świeca
Która sama się spala, a innym przyświeca (2x)

2. Służyć drugim, wielkim ogniem płonąć dla nich
Oddać wszystko, życie swe z miłości tracić
Żyć nadzieją, w sercu Matki złożyć troski
Jak nasz Ojciec, Edmund Bojanowski

 

KAŻDEGO BÓG PROWADZI INNĄ DROGĄ

Ref: Każdego Bóg prowadzi inną drogą
Po której idąc ma dojść do Niego
Nie ważne czy przez wielkość i sławę
Czy cicho żyjąc osiągnie niebo

1. Nasz Ojciec Edmund chciał wiele osiągnąć
Wielkie marzenia i plany miał
Lecz Pan Bóg sam go zawrócił z drogi
I przedstawił swój odwieczny plan

2. Gdy jedni patrzą na niego z litością
On swoje modły do Boga śle
Ma słabe zdrowie – mówią z żałością –
On wielkie dzieło rozpoczyna swe

3. Co w oczach ludzi zda się być słabe
Bóg za narzędzie wybiera swe
Żyje miłością, nie liczy na sławę
Bo wolę Bożą on wypełniać chce

 

BŁ. EDMUND BOJANOWSKI

1. Edmund Bojanowski czemu o Nim mowa
On jest dzieci i opiekunem uczył kochać Boga

Ref: O Boska Opatrzności
Czuwaj dziś nad nami
Byśmy jak Edmund
W miłości wzrastali/ 2x

2. Rączki małych dzieci do modlitwy składał
O dobroci i Wszechmocy Boga opowiadał

Ref: O Boska Opatrzności
Czuwaj dziś nad nami
Byśmy jak Edmund
W modlitwie wzrastali/ 2x

3. I jak służyć biednym uczył też maluchy
One chętnie go słuchały, bo to dzielne zuchy

Ref: O Boska Opatrzności
Czuwaj dziś nad nami
Byśmy jak Edmund
W służbie wzrastali/ 2x