Plan dnia

6.30 – 8.00   Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Udział dzieci w czynnościach porządkowo – gospodarczych.
Wprowadzenie w tematykę dnia wg wskazań bł. E. Bojanowskiego.

8.15 – 8.30   Zabiegi higieniczne

8.30 – 9.00   Śniadanie

9.00 – 9.10   Modlitwa Poranna

9.10 – 11.15   Ćwiczenia poranne. Zabawy w kącikach zainteresowań.
Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego”. Zabawy i prace w małych zespołach w oparciu o zainteresowania dzieci. Spacery, wycieczki.

11.15 – 11.30   Zabiegi higieniczne

11.30 – 12.10   Anioł Pański . Obiad

12.10 – 12.30   Odpoczynek (słuchanie muzyki, bajek)

12.30 – 13.30   Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań

13.30 – 13.45   Zabiegi higieniczne

13.45 – 14.00   Podwieczorek

14.00 – 14.15   Refleksja nad własnym postępowaniem

14.15 – 15.30   Zabawy ruchowe, tematyczne, manipulacyjno – konstrukcyjne. Zabawy na świeżym powietrzu. Praca wyrównawcza z dziećmi. Rozmowy z dziećmi i rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.