Zapisy dzieci

Do Ochronki przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są także dzieci poniżej trzeciego roku życia, o czym decyduje siostra dyrektor, uwzględniając możliwości rozwojowe dziecka. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Na wolne miejsca w Ochronce Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepublicznym Przedszkolu w Pilźnie w pierwszej kolejności przyjmuje się:

1) Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola;

2) Dzieci obojga rodziców pracujących;

3) Dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych oraz znajdujących się w szczególnej potrzebie.